less is more.

yin.

det lugna, passiva, stabila, rekreativa.

yang.

det aktiva, energigivande, snabba, kreativa.

zooma in.

att känna efter, observera, utan att döma och med ett öppet sinne.

zooma ut.

se tillvaron ur ett större perspektiv.

Vad är Holistiskan?

Utgångspunkten är ett holistiskt synsätt som genomsyrar allt. Jag vill nyttja allt som jag har samlat på mig under åren, inom alla olika områden, för att vidare bidra till att göra världen lite bättre. Det låter kanske storslaget, och så får det vara. Jag tror på att små handlingar och förändringar i slutändan kan leda till stora skiften. Det handlar mindre om hur det ser ut och känns när vi praktiserar yoga eller får behandling och mer om effekten efteråt. Om livet fortsätter att leverera citroner är det något fundamentalt som behöver ändras och om en är ovillig att ändra på sitt sätt att vara eller sina rutiner, ja då får man fortsätta sippa på sin sura lemonad. Jag erbjuder mig att vara den där som kommer med ett utifrånperspektiv och förslag på hur du kan göra saker annorlunda. Hur vi går tillväga kan variera, jag är öppen för förslag om du är det.

/Maria.

Läs mer under om och tjänster